[Image: Naar de homepage] Contact

Privacyverklaring

Weezenhof.com Webdesign, gevestigd aan Weezenhof 3437, 6536 GP Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.weezenhof.com
Weezenhof 3437
6536 GP Nijmegen
+31 6 208 286 03

Yvonne Janssen is de eigenares van Weezenhof.com Webdesign en beheert de gegevens van klanten. Zij is te bereiken via webdesign@weezenhof.com

Naar boven

Inhoud:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Cookies, die wij gebruiken
 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Naar boven

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Weezenhof.com Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website-adres

Naar boven

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webdesign@weezenhof.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Naar boven

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Weezenhof.com Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u websites te leveren
 • Weezenhof.com Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, aangezien op een factuur de NAW-gegevens van de ontvanger vermeld moeten staan.

Naar boven

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Weezenhof.com Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Weezenhof.com Webdesign) tussen zit.

Naar boven

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Weezenhof.com Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: NAW-gegevens en andere gegevens (zoals bijvoorbeeld het administratief vastleggen van gesprekken en afspraken) worden 7 jaar, nadat het laatste contact is geweest, verwijderd uit de administratie, zowel op de computer als op kantoor. De reden voor de bewaartermijn is, dat de overheid ons verplicht bedrijfsgegevens 7 jaar te bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Weezenhof.com Webdesign verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Naar boven

Weezenhof.com Webdesign gebruikt alleen functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Weezenhof.com gebruikt 2 functionele cookies. Eén cookie houdt bij of u toestemming hebt gegeven of er een cookie op uw browser geplaatst mag worden. De tweede cookie is bestemd voor ons contentmanagementsyteem (cms) en onthoudt uw wachtwoord, zodat u kunt inloggen. Deze cookie wordt na 1 uur automatisch verwijderd.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Naar boven

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Weezenhof.com Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webdesign@weezenhof.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Weezenhof.com Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Naar boven

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Weezenhof.com Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met webdesign@weezenhof.com. Weezenhof.com Webdesign heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall.

Naar boven

[Image: Weezenhof 3437]

[Image: Weezenhof.com Webdesign]

[Image: Skyline Weezenhof]